Integrált irányítási politika

Az MVM NET Zrt. Integrált Irányítási Politikája

 

Az MVM NET Távközlési Szolgáltató Zrt. az MVM Csoport tagvállalata, amely elkötelezett a cégcsoport távközlési iparágban való stratégiai szerepvállalása iránt. A magas minőségű szolgáltatást energiahatékony és a bizalmasságot, sértetlenséget, rendelkezésre állást, mint az információbiztonság alapelveit figyelembe vevő módon nyújtjuk az alábbi három fő területen:

 • iparági, mint például a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. átviteli-rendszerirányítási tevékenységét kiszolgáló távközlési hálózat biztosítása
 • a kormányzati célú hírközlési igények kielégítése
 • üzleti célú elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása piaci ügyfelek részére

 

Fő célkitűzéseink

 • középtávon sikeres, nemzeti szinten meghatározó, integrált elektronikus hírközlési társasággá válás, amely korszerű elektronikus hírközlési hálózatával és rendszereivel támogatja a MAVIR ZRt. és a kormányzati célú elektronikus hírközlési igények magas színvonalú kielégítését, valamint az MVM Csoport által meghatározott üzleti célok elérését
 • a korszerű, nagy kapacitású és kimagasló megbízhatóságú, az átviteli rendszerirányítási villamosenergia-ipari engedélyesi tevékenység hírközlési igényeit kielégítő rendszer többletkapacitásainak a kormányzati célú hírközlési igények kiszolgálása melletti üzleti célú energiahatékony és az információbiztonság szempontjait figyelembe vevő hasznosítása

Az MVM NET Zrt, a célkitűzései megvalósítása, az ügyfelek maximális kiszolgálása, a piaci versenyképesség, az energiahatékonyság és az információbiztonság kialakítása érdekében a folyamatokat rendszeresen felülvizsgálja, optimalizálja, fejleszti szem előtt tartva a Társaságra vonatkozó mindenkori jogszabályi előírásokat, az illetékes kormányzati szervek és a tulajdonos MVM Magyar Villamos Művek Zrt. által megfogalmazott elvárásokat és szabályozási kereteket.

Célkitűzéseink megvalósításához kapcsolódó stratégiai eszközeink melyek biztosítanak az előirányzatok és célok eléréséhez szükséges minden információt és erőforrást:

 • Az elektronikus hírközlési rendszer megbízható, energiahatékony működtetése iránt elkötelezett, annak sajátosságait jól ismerő, az innovációs folyamatokra nyitott, a legkorszerűbb eljárások alkalmazásában jártas munkatársak.
 • Megfelelő elektronikus hírközlési rendszer, informatikai rendszer erőforrások az adatok, alkalmazói rendszerek, technológia, technikai környezet, és a felhasználók, üzemeltetők kellő biztonságának megteremtéséhez.
 • Stabil, megbízható üzleti partnerek, akikkel olyan kapcsolat kialakítására, fenntartására és fejlesztésére törekszik a Társaság, ami a piaci verseny követelményeinek betartása mellett hosszú távon is biztosítani tudja a magas szolgáltatási minőséget, az energiahatékonyságot és a megfelelő információbiztonságot a kölcsönös elégedettséget, a jó együttműködés feltételeit.
 • Megfelelő működési technológia, a Társaság irányítási kultúrája, amelynek meghatározó elemei az értékteremtés, az értékmérés, a hatékony és pontos munkavégzés, az előírt és elvárt minőség, az információbiztonság és –védelem, energiahatékonyság iránti vezetői elkötelezettség.
 • Az európai követelményeknek is megfelelő irányítási rendszer-szabványok követelményeinek alkalmazása (ISO 9001, ISO 50001, ISO/IEC 27001) úgy hogy biztosított legyen a szolgáltatási minőség, az energiateljesítmény és az információbiztonság folyamatos javítására.
 • Az MVM csoportszintű iránymutatások alkalmazása és a csoport szinergiák kiaknázása.
 • A Társaság munkáját, törekvéseit előremozdító, támogató, nyílt külső és belső kommunikáció fenntartása, működtetése.

Az MVM NET Zrt. vezetőinek, minden munkatársának meggyőződése, hogy az Integrált Irányítási politikájában megfogalmazott célok teljesítésével, kivívja és megtartja üzleti partnerei és a társadalom elismerését, mindezt energiahatékony és az információbiztonsági szempontokat figyelembe vevő módon. Ennek köszönhetően az MVM NET Zrt. és tágabb értelemben a teljes MVM Csoport képes megfelelni a fenntartható fejlődés követelményeinek, és ezáltal eredményes gazdálkodás mellett biztosítja hosszú távú működésének stabil alapjait is.