Hivatalos adatok, elérhetőségek

MVM NET Távközlési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 59.

Postai cím: 1255 Budapest 15, Pf.: 77.

Telefonszám: +36 1 304 3300

E-mail cím: ugyfelszolgalat@mvmnet.hu

Honlap: www.mvmnet.hu