Általános tájékoztató

KÖZMŰEGYEZTETÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Ügyfeleink!

Kérjük, hogy a Társaságunk részére beküldött közműegyeztetési igényükhöz legyenek kedvesek csatolni a következő dokumentumokat is:

  • a jelen tájékoztatóhoz mellékelt Megrendelőlapot,
  • az érintett terület átnézeti helyszínrajzát,
  • külterületre 1:4000, belterületre vonatkozóan 1:500 méretarányú helyszínrajzokat,
  • nyomvonal töréspontokra vonatkozó EOV koordinátákat

A Társaságunkhoz beérkezett igény (Megrendelőlap és a fentebb felsorolt csatolt dokumentumok) beérkezésétől számított 30 naptári napon belül faxon, e-mailen vagy postai úton küldjük meg az MVM NET Zrt. nyilatkozatát. A nyilatkozat kiküldése után kerül postázásra a közmű-egyeztetési számla, amely alapján átutalással lehet a közmű-egyeztetési díjat kiegyenlíteni az MVM NET Zrt. K&H Bank Zrt-nél vezetett 10404027-50526553-77711008 számú bankszámlájára történő átutalással.

Készpénzfizetést nem áll módunkban elfogadni.

További kérdés esetén: Kapcsolatfelvétel itt